در زیر تصاویری از طراحی های انجام شده و همچنین عکس هایی از کارهای به اتمام رسیده را مشاهده می کنید.

عکس های اجرایی

تصاویر سه بعدی

میز تلویزیون